Tag Archives: Kinh tế

Lỗ hổng của nền kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử

Lỗ hổng của nền kinh tế chia sẻ

Kinh tế chia sẻ là một cụm từ được nhắc đến  rất nhiều và có xu hướng bùng nổ trong những  năm trở lại đây. Tôi cũng không biết chính xác nền  kinh tế chia sẻ này bắt đầu từ năm nào  (hoặc từ mô hình nào đầu tiên), nhưng… Read more »