Tag Archives: Cơ hội

Bitcoin là một trò bịp lớn

      6 bình luận ở Bitcoin là một trò bịp lớn
Bàn luận về Bitcoin

Tôi viết bài này chỉ để sau này xem lại, xem dự đoán và quan điểm của tôi về Bitcoin có chính xác hay không. Tại thời điểm tôi viết bài viết này, ngày  5/11/2017, giá bitcoin đã vượt mức  7500$/1BTC, một mức giá khủng khiếp (tăng hàng chục nghìn… Read more »