Category Archives: Bài học kinh doanh

Những bài học về Kinh doanh, sẽ khắc cốt ghi tâm và rèn luyện mỗi ngày!

Quan hệ trong kinh doanh: Mỗi lần đều là sơ giao

Quan hệ trong kinh doanh: Mỗi lần đều là sơ giao

Những sai lầm về quan hệ trong kinh doanh là bài học kinh doanh mà nhiều người, đặc biệt là người Việt Nam mình, thường hay phạm sai lầm. Người xưa hay có câu: Công tư phân minh, nghĩa là việc nào ra việc nấy, không lẫn lộn. Công tư… Read more »